Hasan Dağı

Hasan Dağı Hasan Dağı / Eğil eğil eğil bir bak
Sıkıyor zincir bileği / Jandarmada din iman yok

Gidiyor kalktı göçümüz / Gülmez ağlamaz içimiz
İnsan olmaktı suçumuz / Hasan Dağı insan olmak

Koçhisar üstünden bora / Gülek bir karanlık dere
Sıra dağlar sıra sıra / Çukurova ana toprak


Söz-Müzik: Ruhi Su

Türkü Sözü Ara