Hayde Gidelum Hayde

Hayde gidelum hayde
Dağa k’arayemişa
Elun nişanlisina
Ben nasil deyim hayde

Çiktum çami budadum
Endurdum yarisina
Boyle sevda mi olur
Girsun yerun dibina

K’izilağaç fidani
Tepeden budanur mi
İnsan sevduği yardan
Bu k’adar utanur mi

Endum dere duzina
Aşlamayi aşladum
Sevdaluk eyi şeydur
Ben da yeni başladum

Yöre: RİZE/Hemşin

Kaynak Kişi: Emin Yağcı
Derleyen: Enis Gençtürk N: Altan Demirel

Türkü Sözü Ara