N’olaydı Yar N’olaydı

Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
N’olaydı yar n’olaydı saki (yar) bade dolduraydı
Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı

Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
Keşke (tek) zülfün göreydim bahtım siyah olaydı
N’olaydı ...

Yöre: Harput

Türkü Sözü Ara