Naçaram

Ezizinem dolan gel / Gülüm derde dolan gel
Namerde boyun eğme / Get gurbette dolan gel
Naçaram men naçaram / Bağlı kapı açaram
Yar gözün yaşlı görsem / Baş götürüp kaçaram

Dolanar geçer zaman / Felek vermir bir aman
Ne dosta itibar ne yarda ahde peyman / Naçaram ...

Yöre: AZERİ

Türkü Sözü Ara