Çıktım Fındık DalınaYöre: ORDU

Kaynak Kişi: Faik Okutken
Derleyen: Kemal Karasüleymanoğlu N: Mansur Kaymak

Türkü Sözü Ara