E Paçı Çeşanuni



Yöre: RİZE

Kaynak Kişi: Emin Yağcı
Derleyen: Enis Gençtürk N: Altan Demirel

Türkü Sözü Ara