Baba Kızın Çok Mudur



Yöre: ADANA

Kaynak Kişi: Yöre Ekibi
Derleyen: Esat Kabaklı N: Esat Kabaklı

Türkü Sözü Ara