Nalinnim (batlıcan Oymadın Mı)



Yöre: YOZGAT

Kaynak Kişi: Süleyman Sökmen
Derleyen: Banttan Yazıldı N: Nida Tüfekçi

Türkü Sözü Ara