Hazer'in Ağ ŞanısıYöre: AZERBAYCAN

Kaynak Kişi: Cihangir Cihangirov
Derleyen: Plaktan Yazıldı N: Murat Akçay

Türkü Sözü Ara