Partizan Marşı

Kıtlıkta ve soğuklarda / Şehirde tarlalarda
Yenilir ne çare ki ne (?) / Ayaklandı partizan

Beyazların elinde kalan / Son kıyıya varmak için
Dağlardan ve ovalardan / İlerledi partizan

Kan ve can verildi bu zafer / Dokuzyüzonyedilerde
Tarla ve fırtınada / Sovyeti kurtardılar

Beyaz Ordu’yu yenerek / Ezerek Kadatları (?)
Bitirdiler bu savaşı / Denizin kıyısında

Türkü Sözü Ara