Pencere Açıldı Bilal Oğlan

Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı
Varın bakın Kanlı da Bilal yine kimi hakladı
Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni

Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam / Allı ...

Yöre: RUMELİ

Kaynak Kişi: Yöre Ekibi
Derleyen: TRT Müzik Dai. Bşk. THM Md. N: TRT THM Repertuar Kurulu

Türkü Sözü Ara