Çıktım Hanbarın KolunaYöre: KASTAMONU

Kaynak Kişi: İhsan Ozanoğlu
Derleyen: Ankara Devl.Kons. N: Altan Demirel

Türkü Sözü Ara