Kınayı Getir Aney

Kınayı getir aney
Parmağın batır aney
Bu gece misafirem
Koynunda yatır aney

Kalada var çeperler
Çepere su seperler
Irak yoldan geleni
Terli terli öperler

Sivik uci kuş burni
Oldum yarin düşküni
Baş açık yalın ayak
Yola düştüm kış güni

***

TRT Repertuvarında türkü "Yöre Ekibi" kaynak
kişi, "Doğu Anadolu" yöresi verilerek şu şekilde
aktarılmaktadır. İzzet Altınmeşe derleyen
4569 Rept. No bilgisiyle

Kınayı getir aney
Parmağın batır aney
Bu gece misafirem
Koynunda yatır aney

Tarlada var çeperler
Çepere su seperler
Irak yoldan geleni
Terli terli öperler

Sivik ucu kuş duni
Oldum yarin düşküni
Baş açık yalın ayak
Yola düştüm kış güni

İzzet Altınmeşe
Bitlis

Yöre: DOĞU ANADOLU

Kaynak Kişi: Yöre Ekibi
Derleyen: İzzet Altınmeşe N: Sabri Sabuncu

Türkü Sözü Ara