Ulaş A Ağıt

Hele Ulaş'a Ulaş'a / Ulaş benzerdi güneşe
Ulaş gardaş can veriyor / Yüreğim düştü ateşe

Ulaş'ın elinde mavzer / Mavzeri türküye benzer
Bizimkiler böyle ölür / Böyle ölür bizimkiler

Tohumlar düştü toprağa / Dokundum yeşil yaprağa
Kurban olam kurban olam / Seni yaratan toprağa

Türkü Sözü Ara