Vapur

Yürek değil çarıkmış bu manda gönünden
Teper paralanmaz taşlı yolları
Bir vapur geçer Varna önünden
Oy Karadeniz’in gümüş telleri
Bir vapur geçer Boğaz’a doğru
Nazım usulcacık okşar vapuru
Yanar elleri / Yanar elleri
Yürek değil çarıkmış bu manda gönünden

Türkü Sözü Ara