Ya Bu Gece Gelem (allam Alam)

Bırahot gelende verir fitini
Asümana çıhar onun tütüni
Men neylerem senin kimin lotunu
Uyan uyan o gözleri maralı

Allam alam seni yar seni bana yar yar
Yar bu gece gelem size yar size balam yar yar

Bırahota mindim sürdüm Samsun’a
Açtım penceremi bahtım her yana
Samsun’un gızları dönüp ceylana
Uyan uyan o gözleri maralı / Allam allam ...

Bırahotun göğü deler direği
Göz göz olur sevenlerin yüreği
Men sevmişem senin gibi görçeği / Uyan uyan ...

Yöre: Kars

Türkü Sözü Ara