Hapishane Önünde

Hapishane önünde yayılır kazlar
Bir bayramdan bir bayrama çalınır sazlar
Çok kışlar geçirdim gelmiyor yazlar
Düştüm ben bir zindana yanar döner ağlarım
Demir parmaklıklardan boyun büker ağlarım

Hapishane içinde bir mermer direk
Kimimiz yüz birli kimimiz kürek
İdam cezalarına dayanmaz yürek / Düştüm ...

Hapishane içinde ötüşen kuşlar
Hayırdır inşallah gördüğüm düşler
Herkes sevdiğine canlar bağışlar / Düştüm ...

Hapishanenin suyu içinden akar
Arkadaşlar gelmiş kapıdan bakar
Gardiyanlar darılır canımı yakar / Düştüm ...

Yöre: Afyon

Kaynak Kişi: Muharrem Çepnioğlu

Türkü Sözü Ara