Üç Beş Kişi Kalmış

Üç beş kişi kalmış türkü diyenler
Al üstüne yeşil donu giyenler
Kıl kara çadırda geçmiyor günler
Onun için bozgun öter telimiz

Yöre: Sivas

Türkü Sözü Ara