Her Ağacın Kurdu

Her ağacın kurdu özünden olur
Yiğidin kemliği sözünden olur
El için ağlayan gözünden olur
Ağlayan gözlerim selinden oldu

Pir Sultan pirinin gam elin tutar
Gün olur koç yiğit menzile yeter
Havada turnalar çığrışıp öter
Öten telli turnam telinden oldu


Söz: Pir Sultan Abdal

Türkü Sözü Ara