Haydar Haydar Haydar ...

On dört bin yıl gezdim pervanelikte
Sıtkı ismin duydum divanelikte
İçtim şarabını mestanelikte
Kırkların ceminde –Haydar ( 9 – dara düş oldum

Yürü hu(Güruh-u) naciye özüne(özümü) kattım
İnsan(adem) sıfatından çok geldim gittim
Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için –Haydar ( 9 – zara düş oldum

Yöre: Erzincan

Kaynak Kişi: Ali Ekber Çiçek
Derleyen: Ali Ekber Çiçek

Türkü Sözü Ara