Hey Ağalar Böylemi Olur

Hey Ağalar Böylemi Olur
Hali Yardan Ayrılanın
İner Ummana Dökülür
Seli Yardan Ayrılanın

Gökten Turnalar Çekilir
İner Yerlere Dökülür
Onbeş Yaşında Bükülür
Beli Yardan Ayrılanın

Gül Dikensiz Bitmezimiş
Bülbül Gülsüz Ötmezimiş
İşe Güce Yetmezimiş
Eli Yardan Ayrılanın

Karacaoğlan Geçmez Dilek
Ataş Aldı Yandı Yürek
Sağ Yanında Hazır Gerek
Salı Yardan Ayrılanın

Türkü Sözü Ara