Fuzuli Kantatası

Beni candan usandırdı
Cefadan yâr usanmaz mı usanmaz mı?
Felekler yandı ahımdan
Muradım şem’i yanmaz mı?
Muradım şem’i yanmaz mı?
Felekler yandı ahımdan
Muradım şem’i yanmaz şem’i yanmaz mı?
Kamu bîmârına canan devayı derd eder ihsan
Niçin kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı?
Gamım pinhan tutardım ben
Dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bivefa bilmem inanır mı inanmaz mı?
İnanır mı inanmaz mı?
Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı?
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı?
Gül-i ruhsârına karşı gözümden kanlı akar kanlı akarsu
Habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı?
Akarsular bulanmaz mı? www.sendeyim.com
Habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı?
Bulanmaz mı?
Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı?
Fuzuli rind-i şeydâdır
Hemîşe halka rüsvadır
Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı?
Bu sevdadan usanmaz mı?

Söz: Fuzuli
Müzik: Cihangir Cihangirova

Türkü Sözü Ara