Harputtan Ötesine (munzurdan Ötesine)

Acı haber tez geldi
Kan damlar yüreğine.
Zannetmişti eceldi
Kıymışlar yiğidine.

Nakarat

Harputtan ötesine (Munzurdan ötesine)
Zaten yollar karlıydı
Vurur vurur döşüne
Başka çare varmıydı...

Anasını tek gülü
Kafesinde bülbülü
Babası çoktan ölü
Gel diyemez beyine.Türkü Sözü Ara