Kaçakçı Kurban

Lele kurban ben olayım
Ah göğsünde ben olayım
Seni yerin sıcak kalsın
Ah yine giden ben olayım

Lele kurban zor gelir
Dağlara giden zor gelir
Avcı yaralar kekliği
Ağrıma gider zor gelir

Lele kurban boşa gider
Ne söylersen boşa gider
Çiğnenir ektiğin güller
Ah emeklerin boşa gider

Lele kurban gülü verin
Dönemsem de gül verin
Mayın tarlasına düştüm

Ahmet Kaya

Türkü Sözü Ara