Fes Başına

Fes başına fes başına
Püsgülü ben olayım püsgülü ben olayım
Başım ağrıyo başım ağrıyo
Başına kurban olayım
Sabah pazara varayım
Başına bir fes alayım

Fes başına fes başına
Püsgülü ben olayım püsgülü ben olayım
Kaşım ağrıyo kaşım ağrıyo
Kaşına kurban olayım
Sabah pazara varayım
Kaşına hıdat alayım

Hıdat kaşına hıdat kaşına fes başına
Püsgülü ben olayım püsgülü ben olayım
Gözüm ağrıyo gözüm ağrıyo
Gözüne kurban olayım
Sabah pazara varayım
Gözüne sürme alayım

Sürme gözüne sürme gözüne
Hıdat kaşına fes başına
Püsgülü ben olayım püsgülü ben olayım
Burnum ağrıyo burnum ağrıyo
Burnuna kurban olayım
Sabah pazara varayım
Burnuna hırzma alayım

Hırzma burnuna hırzma burnuna
Sürme gözüne hıdat kaşına fes başına
Püsgülü ben olayım püsgülü ben olayım
Dişim ağrıyo dişim ağrıyo
Dişine kurban olayım
Sabah pazara varayım
Dişine fıstık alayım

Fıstık dişine fıstık dişine
Hırzma burnuna sürme gözüne
Hıdat kaşına fes başına
Püsgülü ben olayım püsgülü ben olayım

Azmi Körükçü
Nizip

Türkü Sözü Ara