Derdimin Dermanı Sensin

Bülbül olup beni derde düşüren
Derdimin dermanı versin ya Ali
Beni pervaz edip yola düşüren
Derdimin dermanı sensin ya Ali

Pervaz edip yola düşüren sensin
Yine bu devranı döndüren sensin
Susuz olanları kandıran sensin
Derdimin dermanı sensin ya Ali

Derviş Muhammed'im yola gelince
Yol oğlu yoldadır darda durunca
Gurbet ellerinde dostlarım ölünce
Derdimin dermanı sensin ya Ali

Derviş Muhammed

Türkü Sözü Ara