Şapkamın Tereği Düz

K
Şapkamın tereği düz / Var onda ayla yilduz
Çikmayisun aklumdan / Ne gece ne de günduz
E
Peştamalin düğumi / Gerudendur geruden
Seni hainun kızi / Sensin beni eruden
K
Pencereden bak beni / Beğenursen al beni
Beğenmezsan beğenme / Beğenenler var beni
E
Dağ başunda kestane / Dökülür tane tane
Dünya dolu yar olsa / Alacağum bir tane
(Bir tanemsun bir tane)

Yöre: TRABZON

Kaynak Kişi: Hüseyin Dilaver/Ziynet Sönmez
Derleyen: Mustafa Hoşsu N: Mustafa Hoşsu

Türkü Sözü Ara