Vardım Ki Yurdundan Ayak Göçürmüş



Yöre: BAYBURT

Kaynak Kişi: Yöre Ekibi
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara