Dağlar Dağımdır Benim - 2

Dağlar dağımdır benim (2 / Gam ortağımdır benim (2
Söyletme çok ağlaram (2 / Dertli (yaman)çağımdır benim

Oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar / Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yarim gele / Dinsiz imansız dağlar
(Ben derdimi söylesem / Yel durur bulut ağlar)

Dağları dağlasınlar / Görenler (koyverin) ağlasınlar
O yarin zülfü ile / Yaramı bağlasınlar / Oy dağlar ...

Yöre: ELAZIĞ

Kaynak Kişi: Mustafa Demirci
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara