Su Gelir Ark Uyanır

Su gelir ark uyanır / Dağlar -oy- yeşil boyanır
Sen orada ben burda / Buna can mı dayanır

Su gelir güldür güldür /Mahramam (markamam) dolu güldür
Havada uçan kuşlar / Ahvalim yare bildir

Su gelir taşa değer / Kirpikler kaşa değer
Yardan bir haber gelmiş / Aziz bir başa değer

Yöre: ERZURUM

Kaynak Kişi: Faruk Kaleli
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara