Haydindi Kirtimenin KızıYöre: KASTAMONU

Kaynak Kişi: İhsan Ozanoğlu
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara