Dost Kıyılardan MercandanYöre: ÇORUM

Kaynak Kişi: İfakat Yaykar
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara