O Süsem O Sümbül O Gül O BağındırYöre: VAN

Kaynak Kişi: Saadettin Kutlu
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara