Bir Yiğit Dünyada Keleş GezendeYöre: TRABZON

Kaynak Kişi: Arif Kaya
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara