Maçka’ya

Yazamadın mı bir yazı / Gönder Maçka’ya Maçka’ya
Bu sitemli ince sızı / Siner Maçka’ya Maçka’ya
Dağlarında çam ormanı / Havası gönül dermanı
Dere boyunca dumanı / Siner Maçka’ya Maçka’ya

Yelde kemençe sezilmiş / Çamlar horona dizilmiş
Türkünün dili çözülmüş / Yanar Maçka’ya Maçka’ya
Dağlarında ...

Türkü Sözü Ara