Hezin Hezin Gir Kapıdan



Yöre: AFYON

Kaynak Kişi: Abdullah Uluçelik
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara