Hani Benim Elli Dirhem KesdenemYöre: KONYA

Kaynak Kişi: Yöre Ekibi
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara