Her Sabah Her Seher Gelir GeçersinYöre: ANKARA

Kaynak Kişi: Mucip Arcıman
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara