Vallahi O Yardır

Vallahi O Yardır
Billahi O Yardır
Sinemin Üstünde
Hala O Dağdır

Mavi Yüzük Firuze
Haber Verin Horoza
Horoz Bugün Ötmesin
Var Gelmiş Hanemize

Vallahi O Yardır
Billahi O Yardır
Sinemin Üstünde
Hala O Dağdır

Bu Dağın Ötesine
Mailem Var Sesine
Yarim Keklik Ben Doğan
Düşeydim Ensesine

Vallahi O Yardır
Billahi O Yardır
Sinemin Üstünde
Hala O Dağdır


Yöre: DİYARBAKIR

Kaynak Kişi: Celal Güzelses
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara