Sürüler İçinde Sürmeli Koyun

Sürüler içinde sürmeli koyun
Şafaklar atıyor serhoşum uyu (gel yarim soyun)–a canım gel uyu
Son kadehte yaptın bana bir oyun
Ne yandasın sürmeli palazım ne yanda
-had’aman ne yanda
Ellerim saz çalar gözüm ihvanda – had’aman ihvanda

Aşağıdan gelir gelinin göçü
Gelin mi ettiler canımın içi – a canım gel içi
Beş sene sakladım verdiğin saçı / Ne yandasın...

Çeşmeler yaptırdım altın oluklu
Suyunu bağladım alabalıklı – a canım balıklı
Bir yar sevdim o da benden yanıklı / Ne yandasın...

Yöre: KIRIKKALE/Keskin

Kaynak Kişi: Hacı Taşan
Derleyen: Muzaffer Sarısözen N: Muzaffer Sarısözen

Türkü Sözü Ara