Hatçam Çıkmış Gül Dalına

Hatçam çıkmış da -aman da- gül dağına
-amanın Hatçam çıkmış da gül dağına
Güller sokunmuş Hatçam da gerdanına
Gitme dedim Hatçam da Odun Dağına
-amanın gitme dedim Hatçam da Odun Dağına
Çıkan çoğolur Hatçam da senin yoluna
Uyma dedim Hatçam da eller sözüne
-amanın uyma dedim Hatçam da eller sözüne
Oynadırlar seni Hatçam da curayınan sazınan

Yöre: AFYON/Dinar

Kaynak Kişi: Saffet Uysal
Derleyen: Talip Özkan N: Talip Özkan

Türkü Sözü Ara