Şaha Doğru Giden Kervan

Şaha doğru giden kervan
Çok ağlattın güldür beni
Düşmüşem elden ayaktan
Tut elimden kaldır beni

Tut elimden ferman eyle
Gel bu derde derman eyle
Götür yare kurban eyle
Öldür derse öldür beni

Arıydım baldan ayrıldım
Ne şirin dilden ayrıldım
Bülbüldüm gülden ayrıldım
Gülistana kondur beni

Tut elimden düşmeyelim
Doğru yoldan şaşmayalım
Derdim çoktur deşmeyelim
Böyle yare bildir beni

Hıdır Ersoy
Tercan

Yöre: ERZİNCAN/Tercan

Kaynak Kişi: Hıdır Ersoy
Derleyen: Ahmet Yamacı N: Ahmet Yamacı

Türkü Sözü Ara