Kadem Bastı Gönül Tahtı

Kadem bastı gönül tahtı
A sultanım sefa geldin
Dili pür rengi tabu
Derde dermanım sefa geldin

Gel ey dilberlerin şahi
Melahat burcunun mahi
Geda’nın hali nigahi
Sorup şahım sefa geldin

Gel ey dilber-i alişan
Çün sensin Hüsrev-i devran
Sana ben hep olam hayran
Benim canım sefa geldin

Kaynak: Raci Alkır
Yöre: Erzurum

Yöre: ERZURUM

Kaynak Kişi: Raci Alkır
Derleyen: Nida Tüfekçi N: Nida Tüfekçi

Türkü Sözü Ara