Hayali Gönlümde

Hayali gönlümde yadigar kalan
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
Onbeş mürşid ile boğulup ölen
Bir yanım deryada çalkanır şimdi
Ooy... ooy.. oooy... oy
Onbeş yoldaş ile boğulup ölen
Bir yanım deryada çalkanır şimdi

Garip garip öter derya kuşları
Su içinde uykuları düşleri
Bir gelin döküyor kanlı yaşları / Bir yanım ...

Yarelerim tuz içinde kanıyor
Uyku basmış ela gözler sönüyor
Bir yanımda Suphi - Nejat ölüyor / Bir yanım ...

Nazım ile zindanda gün be gün biriz
Söyletir dilsizi ağlatır körü
Sağ yanım çürüyor sol yanım diri / Bir yanım ...

Gelir günler gelir yarem sarılır
Bir gün olur elbet hesap sorulur
Bir yanım Acem'den Çin'den çevrilir / Bir yanım ...

Türkü Sözü Ara