İzzetli Hürmetli Bilirim Seni

İzzetli Hürmetli Bilirim Seni
Erin Ere Yolu Düş Gelir Böyle
Kişi Sevdiğini (Hey Dost) Tenhada Bulsa
Dostun Dosta Huyu Hoş Gelir Böyle

Zengiyi Zengiye Vurup Eşince
Lokmalar Hal Olur Çiğler Pişince
Kadehler Pas Tutar Sazlar Coşunca
Gerçek Âşıklara Coş Gelir Böyle

Sefil Kemter Hayal Seni Gezdirir
Er Olanlar Çifte Kantar Kaldırır
Ulu Dergah Bulup Bulup Kabını Doldurur
Arifler Elinden İş Gelir Böyle

Tokat/Zile-Sadık Doğanay-TRT İstanbul

Yöre: TOKAT/Zile

Kaynak Kişi: Sadık Doğanay
Derleyen: TRT İstanbul Rad. THM Md. N: Can Etili

Türkü Sözü Ara