Fırsat Elde İken Bir Amel Kazan - 1

Fırsat Elde İken Bir Amel Kazan (Oy Oy)
Gül Cemalin Bir Gün Solsa Gerektir (Oy Oy)
Zevkine Aldanma Tapma Dünyaya (Oy Oy Oy Oy)
Dünya Malı Burda Kalsa Gerektir (Oy Oy Oy Gerektir)

Yarın Hak'kın Divanına Varılır (Oy Oy)
Ruz-İ Mahşer Günü Sual Sorulur (Oy Oy)
Günahı Tartarlar Mizan Kurulur (Oy Oy Oy Oy)
Orda Haklı Hakkın Alsa Gerektir (Oy Oy Oy Gerektir)

Genç Abdal'ım Hakka Yanık Olana (Oy Oy)
İtikatı Bütün Sadık Olana (Oy Oy)
Hakikattan Hakka Sadık Olana (Oy Oy Oy Oy)
Divanda Şefaat Olsa Gerektir (Oy Oy Oy Gerektir)

Çorum-Ali Çakmak-İhsan Öztürk

Yöre: ADIYAMAN

Kaynak Kişi: Rıza Bozkurt
Derleyen: TRT Ankara Rad. THM Md. N: Nida Tüfekçi

Türkü Sözü Ara