Üç Gız Bir Ana (evleri Yakın Yarim)Yöre: AZERBAYCAN/Guzgunlu

Kaynak Kişi: Dilber Özbuğutu
Derleyen: Ramazan Kartal N: Mehmet Özbek

Türkü Sözü Ara