Üç Telli Dört Telli (evlerinin Dalı Gaya )Yöre: AZERBAYCAN

Kaynak Kişi: Bülbül Mehmedov
Derleyen: Plaktan Yazıldı N: Mehmet Özbek

Türkü Sözü Ara