Havada Bulut Yok

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Ano Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var / Ano Yemen'dir ...

Kışlanın önünde sıra söğütler
Yüzbaşı binbaşı asker öğütler
Yemen'e giden babayiğitler / Ano Yemen'dir....

Kışlanın önünde bir sürü kazlar
Yüreğim yanıyor ciğerim sızlar
Yemen'e gidene ağlıyor kızlar / Ano Yemen'dir....
***********************
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölü yok bu ne figandır
Ana ben ölmedim bu ne şivandır
Ah o Yemendir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir

Kışlanın önünde üç ağaç incir
Kolumda kelepçe boynumda zincir
Zincirin yerleri ne yaman sancır / Ah o...

Kışlanın önünde sıra söğütler
Zabitler oturmuş asker öğütler
Yemene gidecek bu koç yiğitler / Ah o...

Kışlanın ardında redif sesi var
Bakın çantasına acep nesi var
Bir çift kundurası bir al fesi var / Ah o...

Kışlanın ardını duman bağladı
Analar babalar kara bağladı
Yemene gidene herkes ağladı / Ah o...

Kışlanın ardında yüzüyor kazlar
Ayağım ağrıyor yüreğim sızlar
Yemene gidene ağlıyor kızlar / Ah o...

Kışlanın ardında bir kırık testi
Askerin üstüne sam yeli esti
Gelinlik tazeler umudu kesti / Ah o...

Yöre: Elazığ ? Muş

Türkü Sözü Ara