Türkülerimiz

Türkülerimiz
Türkü ve Özgün Müzik Sözleri Arşivi


Arşı Kürsü Kalem Olmadan Düzler

Arş u kürşü kalem almadan düzler
Ab-i rahmet demdiğini gördün mü
otuz altı yılda bir kuzu kuzlar
o kuzunun emdiğini gördün mü

Aliyar aliyar hodam aliyar
Alem bilir benim gönlümde sen var

Atam doğuncağız ben verdim adın
Anamın kız iken çok emdim sütün
Yüz dördün hangisi bu ilm-ü ledün
Gökten yere indiğini gördün mü

Aliyar aliyar hodam aliyar
Alem bilir benim gönlümde sen var

Anda bir hayvan var şeylerden yemez
Turâbi sırrını kimseye demez
Bu canlı camide (yahu) kim kıldı namaz
Selâ verip döndüğünü gördün mü